[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

80 different matching expressions found:

sort fajta
féle
mód
resort eszköz
menedék
menedékhely
segélyforrás
sűrűn látogatott hely
sorter levélcsoportosító
osztályozó
szortírozó
válogató
consort hitves
házastárs
kísérőhajó
sort of valahogy
sorting kiválogatás
osztályozás
szortírozás
to sort csoportosít
kiválaszt
szortíroz
szétválaszt
válogat
assorted osztályozott
válogatott
összeillő
bad sort nem jó ember
nem rendes ember
a sort of afféle
egyfajta
valamilyen
in a sort bizonyos fokig
bizonyos mértékben
to assort kiválogat
osztályoz
to resort ellátogat
elmegy
folyamodik
igénybe vesz
assortment fajta
féleség
készlet
osztályozás
szortírozás
választék
consortium konzorcium
of the sort ilyen
sg of sorts egy vmiféle
egy vminek nevezhető dolog
to sort out elrendez
kiválaszt
kiválogat
megold
all sorts of mindenféle
in some sort bizonyos fokig
bizonyos mértékben
of all sorts mindenféle
of this sort ilyen
sg of a sort vminek nevezhető dolog
vmiféle
to resort to ellátogat
elmegy
folyamodik vmihez
gyakran látogat
igénybe vesz
nyúl vmihez
what sort of? miféle?
milyen?
holiday resort üdülőhely
prince consort királynő férje
to assort with érintkezik
összefér vmivel
another sort of másféle
pleasure resort üdülőhely
fürdőhely
to consort with egyetért
társul
érintkezik
összeillik

Searching the extension dictionary:

20 different matching expressions found:

sort szortíroz
féle, fajta
assort kiválogat
resort szálloda
üdülö(hely), nyaralóközpont
sortie bevetés
sort out kiválogat
szétválaszt; lerendez
tab sort rekordcímek rendezése
in a sort (egy) bizonyos fokig
resort to folyamodik
a bad sort nem jó ember
health resort gyógyhely
queen consort a királyné /uralkodó felesége, nem aktív uralkodó
resort to sth vmihez folyamodik
sorting (növ) válogatás (osztályozási szabvány nélkül) (növ)
summer resort nyaralóhely
have resort to igénybe vesz
seaside resort tengerparti üdülőhely
consortium (EU) konzorcium (EU)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!