[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

34 different matching expressions found:

import fontosság (Correction)
horderő (Correction)
import (Correction)
árubehozatal (Correction)
értelem (Correction)
imports import áruk (Correction)
külföldi áruk (Correction)
importer importőr (Correction)
important fontos (Correction)
jelentős (Correction)
to import behoz (Correction)
importál (Correction)
importance fontosság (Correction)
importation behozatal (Correction)
import (Correction)
importálás (Correction)
importunate okvetetlenkedő (Correction)
sürgető (Correction)
sürgős (Correction)
tolakodó (Correction)
importunity alkalmatlankodás (Correction)
háborgatás (Correction)
sürgető kérés (Correction)
unimportant lényegtelen (Correction)
nem fontos (Correction)
to importune erőszakosan könyörög (Correction)
nyakára jár (Correction)
zaklat (Correction)
all-important mindennél fontosabb (Correction)
unrequited imports külföldi ajándékküldemények (Correction)
of capital importance nagy fontosságú (Correction)
döntő fontosságú (Correction)
to play an important part fontos szerepet játszik (Correction)
position of the highest importance rendkívül fontos állás (Correction)

Searching the extension dictionary:

17 different matching expressions found:

import import; importál (Correction)
imported importált (Correction)
import duty behozatali vám (Correction)
unimportance jelentéktelenség (Correction)
all-important nagyon fontos (Correction)
importance of "annak a jelentősége, hogy" (Correction)
import licence behozatali engedély (Correction)
self-important beképzelt (Correction)
self-importance beképzeltség (Correction)
of great importance nagy jelentőségű (Correction)
of primary importance alapvető fontosságú (Correction)
very important person nagyon fontos személy(iség) (Correction)
of especial importance elsőrendű fontosságú (Correction)
of the last importance rendkívül fontos (Correction)
of the utmost importance rendkívül fontos (Correction)
of the highest importance rendkívül fontos (Correction)
be full of his own importance el van telve a saját fontosságával (Correction)

Correction mode off