[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

82 different matching expressions found:

dob drum (Correction)
to bung (Correction)
to cast, cast (Correction)
to drop (Correction)
to fling, flung (Correction)
to heave (Correction)
to heave, hove (Correction)
to jilt (Correction)
to launch (Correction)
to let fly (Correction)
to pitch (Correction)
to project (Correction)
to put, put (Correction)
to shy (Correction)
to slap (Correction)
to sling, slung (Correction)
to throw, threw, thrown (Correction)
to toss (Correction)
trommel (Correction)
dobó caster (Correction)
throwing (Correction)
doboz box (Correction)
can (Correction)
canister (Correction)
case (Correction)
pack (Correction)
dobás cast (Correction)
fling (Correction)
heave (Correction)
pitch (Correction)
put (Correction)
shot (Correction)
shy (Correction)
sling (Correction)
throw (Correction)
toss (Correction)
dobos drummer (Correction)
eldob to abject (Correction)
to chuck (Correction)
to chuck away (Correction)
to discard (Correction)
to throw away (Correction)
to throw off (Correction)
to throw, threw, thrown (Correction)
dobol to beat a drum (Correction)
to drum (Correction)
to patter (Correction)
to tom-tom (Correction)
dobog to beat, beat (Correction)
to beat, beat, beaten (Correction)
to palpitate (Correction)
to pulsate (Correction)
to throb (Correction)
kidob to bounce (Correction)
to bundle off (Correction)
to bundle out (Correction)
to chuck out (Correction)
to eject (Correction)
to fling out (Correction)
to pitch out (Correction)
to put out (Correction)
to throw away (Correction)
to throw off (Correction)
to throw out (Correction)
to turn out (Correction)
ledob to cast, cast (Correction)
to drop (Correction)
to release (Correction)
to spill (Correction)
to spill, spilt (Correction)
to throw down (Correction)
to throw off (Correction)
to toss (Correction)
to tumble down (Correction)
bedob to drop (Correction)
to pitch into (Correction)
to throw in (Correction)
to throw into (Correction)
dobál to peg at (Correction)
to pelt (Correction)
dob to throw on (Correction)
kidobó ejector (Correction)

Searching the extension dictionary:

18 different matching expressions found:

dob throw (Correction)
dobó thrower (Correction)
dobol beat a drum (Correction)
drumm (Correction)
drummed (Correction)
dobok drums (Correction)
kidob eject (Correction)
throw out (Correction)
eldob throw away (Correction)
throw away/out (Correction)
bedob throw in (Correction)
throw into (Correction)
ledob throw off (Correction)
thrown down (Correction)
toss off (Correction)
dob throw on (Correction)
dobás throwing (Correction)
dobni to throw (Correction)

Correction mode off