[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

70 different matching expressions found:

kiáll to endure (Correction)
to extrude (Correction)
to jut (Correction)
to overhang, overhung (Correction)
to project (Correction)
to protrude (Correction)
to stand off (Correction)
to stand out (Correction)
to stand, stood (Correction)
to stick out (Correction)
to weather (Correction)
kiállás front (Correction)
kiállít to display (Correction)
to draw, drew, drawn (Correction)
to engross (Correction)
to exhibit (Correction)
to expose (Correction)
to make out (Correction)
to set out (Correction)
to write out (Correction)
kiállító exhibitor (Correction)
exhibitory (Correction)
kiállítás exhibition (Correction)
exposure (Correction)
getting up (Correction)
salons (Correction)
sending-off (Correction)
setout (Correction)
show (Correction)
kiálló fog bucktooth, buckteeth (Correction)
kiáll vmit to see sg through (Correction)
kiálló rész overhang (Correction)
kiálló szeg proud nail (Correction)
lelkiállapot heart (Correction)
state of mind (Correction)
kiálló csonk snag (Correction)
kiáll vkivel to be a match for sy (Correction)
bátran kiáll to present an unbroken front (Correction)
vihart kiáll to weather a storm (Correction)
kiálló farönk snag (Correction)
kiálló szikla snag (Correction)
sorból kiállva out of line (Correction)
kiáll mellette to stand up for (Correction)
mellékkiállítás side-show (Correction)
csekket kiállít to draw a cheque (Correction)
kiállított tárgy exhibit (Correction)
kiállítási terem salons (Correction)
kiállítási darab show-piece (Correction)
kiállja a próbát to come up to scratch (Correction)
to pass muster (Correction)
to pass the test (Correction)
to stand the proof (Correction)
to wash (Correction)
kiállít (iratot) to fill in (Correction)
to fill out (Correction)
to fill up (Correction)
kiáll megküzdeni to take on (Correction)
kiáll vmi mellett to identify oneself with sg (Correction)
kiáll vki mellett to stick up for sy (Correction)
kiállítást rendező exhibitory (Correction)
kiálló pofacsontok high cheek-bones (Correction)
kiállítási példány show-piece (Correction)
kiállít (játékost) to order off (Correction)
kiálló lapockacsont angel's wing (Correction)
kiállítás rendezője showman, showmen (Correction)
kertészeti kiállítás horticultural show (Correction)
kiálló lapockacsontok angel's wing (Correction)
kiállja az idő próbáját to withstand the test of time (Correction)
képzőművészeti kiállítás art exhibition (Correction)
kiállja az idők próbáját to stand the test of time (Correction)

Searching the extension dictionary:

24 different matching expressions found:

kiálló protruding (Correction)
kiallitas issue (Correction)
kiállítás salon (Correction)
kiállítóterem exhibition room (Correction)
autókiállítás motor show (Correction)
kutyakiállítás dog-show (Correction)
virágkiállítás flower-show (Correction)
kiáll mellette stand up for (Correction)
számlát kiállít make out a bill (Correction)
kiállja a próbát come up to scratch (Correction)
pass the test (Correction)
kiállta a próbát has stood the proof (Correction)
okmány kiállítója maker of a document (Correction)
kiállítási paraván display panel (Correction)
kiállítási csarnok exhibition hall (Correction)
kiállított tárgyak exhibits (Correction)
kiálló polusrészek salient pole pieces (Correction)
bátran kiáll/elvisel take it (Correction)
kiállít; bizonyságot tesz exhibit (Correction)
kiáll (kocsival), kigördül pull out (car) (Correction)
bemutat; bemutató, kiállitás display (Correction)
kibocsát, kiállít, megjelentet issue 1. (Correction)
vki/vmi mellett elkötelezett, kiálló committed to sb/sth (Correction)
ahol vásárokat, búcsúkat, kiállításokat szoktak tartani fairground (Correction)

Correction mode off