[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

42 different matching expressions found:

helytelen false (Correction)
improper (Correction)
inappropriate (Correction)
incorrect (Correction)
mistaken (Correction)
not right (Correction)
undue (Correction)
unfair (Correction)
unseemly (Correction)
unsuitable (Correction)
unwarrantable (Correction)
vicious (Correction)
wrong (Correction)
helytelenül mistakenly (Correction)
unduly (Correction)
wrongly (Correction)
helytelenít to bar (Correction)
to deplore (Correction)
to deprecate (Correction)
to disapprove (Correction)
to disapprove of (Correction)
to frown (Correction)
helytelenítő disapproving (Correction)
helytelenség impropriety (Correction)
helytelenítés deprecation (Correction)
disapproval (Correction)
discouragement (Correction)
disfavor (Correction)
disfavour (Correction)
reflection (Correction)
helytelen kezelés malpractice (Correction)
helytelen előadás misrepresentation (Correction)
helytelen elosztás maldistribution (Correction)
helytelen használat abuse (Correction)
helytelen elnevezés misnomer (Correction)
helytelen bemutatás misrepresentation (Correction)
helytelenül használ to misuse (Correction)
helytelenül mutat be to misrepresent (Correction)
helytelenül cselekszik to go on wrong lines (Correction)
helytelen nyelvhasználat barbarism (Correction)
helytelenítően vitatkozik to expostulate (Correction)
helytelen módszert alkalmaz to go on wrong lines (Correction)

Searching the extension dictionary:

15 different matching expressions found:

helytelen inaccurate (Correction)
helytelenül amiss (Correction)
improperly (Correction)
helytelenít discountenance (Correction)
helytelen út invalid path (Correction)
helytelen periféria invalid device (Correction)
helytelen paraméter invalid parameter (Correction)
helytelen vagy hiányzó bad or missing (Correction)
helytelen tartalomjegyzék invalid directory (Correction)
kifogásol, helytelenit vmit disapprove of sth (Correction)
helytelen periféria-azonosító illegal device name (Correction)
helytelen parancs vagy file név bad command or file name (Correction)
helytelen tápanyagellátás (növ) malnutrition symptomps (növ) (Correction)
helytelen meghajtó a keresési úton invalid drive in search path (Correction)
helytelen vagy hibás parancsértelmező bad or missing command interpreter (Correction)

Correction mode off