[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

31 different matching expressions found:

to suit alkalmas
alkalmaz
beilleszkedik
hozzáalkalmaz
hozzáilleszt
illeszkedik
illeszt
kedvére van
megfelel
to follow suit hasonlóan cselekszik
követ vkit
követ
utánoz vkit
utánoz
to suit oneself saját feje szerint cselekszik
to unblock a suit kibont egy színt
to be suited to sg alkalmas vmire
rátermett vmire
to be suited for sg alkalmas vmire
rátermett vmire
to press one's suit kérését sürgeti
suitable to the occasion alkalomszerű
alkalomhoz illő
helyzethez illő
to suit the requirements megfelel a követelményeknek
to bring a suit against sy beperel vkit
pert indít vki ellen
to suit the action to the word megtartja a szavát
úgy cselekszik ahogy beszél
to put on a face to suit the occasion az alkalomhoz illő arcot vág
az alkalomhoz illő kifejezést ölt

Searching the extension dictionary:

3 different matching expressions found:

be suited to alkalmas rá
to file a suit for st pert indít vmi miatt
suit the action to the word "úgy cselekszik, ahogy beszél"

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!