[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

42 different matching expressions found:

to kick belerúg
elrúg
kritizál
megrúg
rugdalódzik
rúg
rúgkapál
visszarúg (puska)
to kick up felrúg
felver (port)
to kick off kezdőrúgást tesz
lerúg
to kick back visszarúg
visszaüt
to kick over felrúg vmit
to get the kick kirúgják
to kick against kapálódzik vmi ellen
rugdalódzik vmi ellen
to kick up dust botrányt csinál
nagy port ver fel
to kick up fuss fontoskodik
nagy hűhót csap
to kick up a row balhézik
hangos jelenetet rendez
lármázik
to give sy a kick megrúg vkit
to kick up a fuss nagy hűhót csap
fontoskodik
to do sg for kicks heccből tesz vmit
to kick the bucket beadja a kulcsot
elpatkol
to kick one's heels megvárakoztatnak vkit
to kick sy upstairs felfelé buktat vkit
to kick up a racket nagy hűhót csap
nagy botrányt csap
nagy lármát csap
to kick up a shindy nagy lármát csap
nagy zrít csap
to kick up the heels kirúg a hámból
to kick the posterior fenékbe rúg
to get a kick out of sg élvezetet talál vmiben
to kick over the traces kirúg a hámból

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!