[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

36 different matching expressions found:

to toe ferdén bever (szöget)
lábujja hegyével rúg
megrúg
ütő hegyével üt
to toe a shoe cipőt megfejel
to toe a sock harisnyát megfejel
harisnya fejét stoppolja
from top to toe tetőtől talpig
to toe the line alkalmazkodik
beáll a sorba
engedelmeskedik
követi a pártvonalat
kötélnek áll
sorakozik
starthoz áll
uszályába kerül vkinek
to toe the mark alkalmazkodik
beáll a sorba
engedelmeskedik
igazodik
követi a pártvonalat
kötélnek áll
sorakozik
starthoz áll
uszályába kerül vkinek
to toe and heel it táncol
to dance on one's toe spiccel
to tread on sy's toes lábára lép vkinek
to turn one's toes in befelé fordítja a lábát
befelé fordítja a lábfejét
to turn up one's toes elpatkol
to keep sy on his toes megdolgoztat vkit
serénységre ösztönöz vkit
állandó készenlétre ösztönöz
permanenciában tart
to stub one's toe against sg lába ujját beleüti vmibe

Searching the extension dictionary:

3 different matching expressions found:

head-to-toe tetőtől talpig
tetőtől talpig érő
from tip to toe tetőtől talpig

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!