[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

90 different matching expressions found:

to cat hány
rókázik
to cater ellát
gondoskodik
élelmez
to catalog jegyzékbe vesz
katalogizál
lajstromoz
to catcall kifütyül
lehurrog
to catapult katapultál
to catch at utánakap
to catch on sikere van
ért
to catch up elfog
felfüggeszt
félbeszakít
közbeszól
megért
to catalogue jegyzékbe vesz
katalogizál
lajstromoz
to catch out rajtakap
tetten ér
to caterwaul kornyikál
lármázik
nyivákol
nyávog
zajt üt
to catch cold megfázik
meghűl
to catch fire meggyullad
tüzet fog
to categorise osztályoz
to categorize kategorizál
osztályba sorol
to catch flies bámészkodik
szájtátva bámészkodik
to catch sy up utolér vkit
to ring cattle marhát terel
to bell the cat bemegy az oroszlán barlangjába
to catch a cold meghűl
megfázik
to catch a crab evezőt túl mélyen merít
rákot fog
to catch alight lángra kap
lángra lobban
to catch a chill megfázik
meghűl
to catch the eye magára vonja a figyelmet
to catch, caught beleakad
elkap
fog
felfog
kap (betegséget)
megragad
megakad
megért
megkap
rajtakap
rászed
to catch a packet halálos sebet kap
to catch a tartar törököt fog
to catch a hold of megragad
to catch sy a blow behúz vkinek
to catch hold of sg megragad vmit
megfog vmit
elkap vmit
megkaparint vmit
to catch in the pan odaég
lekozmál
to catch one's eyes szembe ötlik
szemet szúr
to catch red-handed tetten ér
rajtakap
to catch sy napping alváson kap rajta vkit
to catch up with sy utolér vkit
to catch sight of sy észrevesz vkit
to catch sy at fault rajtakap vkit
to catch sy in fault rajtakap vkit
to catch the fancy of megtetszik neki
to rain cats and dogs esik mintha dézsából öntenék
to catch sy in the act tetten ér vkit
to catch sy on the hop rajtakap vkit
rajtacsíp vkit
tetten ér vkit
to let the cat out of the bag elrontja a meglepetést
elárulja a titkot
eljár a szája
to see which way the cat jumps kivárja a fejleményeket

Searching the extension dictionary:

10 different matching expressions found:

to catch elfogni
to catch the elérni a
cat, to eat, ate eaten macska
cica
etkezik
etkezik 1
no room to swing a cat "olyan szűk a hely, hogy mozdulni se lehet"
to' cat,to eat,ate,eaten macskäcica,eszik, etkezik
set a thief to catch a thief rablóból lesz a legjobb pandúr
there is not enough space to swing a cat túl kevés a hely (közmondás)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!