[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

2 different matching expressions found:

kötelezettséget vállal to covenant
to engage

Searching the extension dictionary:

2 different matching expressions found:

kötelezettséget vállal assume an obligation
szolgáltatási szerződés - Olyan szerződések, amelyekben a vállalkozó bizonyos szolgáltatások, szakismeret vagy know-how nyújtására vállal kötelezettséget. A Phare által finanszírozott projektek végrehajtásánál rendszerint zárt pályázatok keretében ítélik service contract (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!