[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

66 different matching expressions found:

sötét black
dark
dun
dusky
funereal
gloomy
gray
grey
grim
heavy
murky
obscure
of evil omen
shady
somber
sombre
sötétes dim
sötéten funereally
sombrely
sötétít to dim
sötétség blackness
cloud
gloom
gloominess
murk
murkiness
obscureness
obscurity
sötétkék dark blue
oxford blue
elsötétít to black out
to darken
to eclipse
to overcast, overcast
elsötétül to darken
to go black
lesötétít to dim
sötétzárka cells
sötétpiros dark cherry
sötétvörös dark cherry
deep red
sötétbarna dun
koromsötét inky
sötét szín puke
elsötétítés black-out
blackout
sötéten néz to look black
sötét nyomor abject poverty
sötétkék szín dark blue
sötétzárkában in durance vile
sötétbe ugrás leap in the dark
sötét valóság score
sötét hangulat dumps
sötét kilátások bleak prospects
sötétítőfüggöny drapery
drapes
sötét bíborszín puke
sötétebbé válik to deepen
sötéten néz vkit to eye sy evilly
meg nem sötétedett untarnished
sötéten méreget vkit to eye sy evilly
ne ugorj a vaksötétbe look before you leap
részlegesen elsötétít to dim out
sötét színben lát vmit to take a dim view of sg
legsötétebb nyomorban él to live in abject poverty
sötét pillantást vet vkire to give sy a black look

Searching the extension dictionary:

27 different matching expressions found:

sötétedő darkling
sötétség darkly
darkness
sötétben in a fog
elsötétít darken
elsötétül go black
sötétedik it is growing dark
koromsötét dark as pitch
jet-dark
sötétkamra dark-room
sötét bőrű dark-skinned
sötétzárka solitary
elsötétítés dim-out
sötétbe ugrás a leap in the dark
kezd sötétedni begin to grow dark
sötét gazember blackguard
sötét/homályos stygian
besötétedés után after dark
gyanús/sötét ügy skuldoggery
hülye ; sötét alak dim
sötét vöröses lila fuchsia
sötétitö, ablakroló blinds
részlegeselsötétítés brown-out
részlegesen elsötétít dim out
sötét fekete áfonya bogyó huckleberry
a sötétben tapogatózva kereste az utat he felt about in the dark
szélsötétedés (csillagászatban, égitesté) darkening of the limb

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!