[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

79 different matching expressions found:

rise béremelés
domb
dőlés
előmenetel
emelkedés
eredet
felemelkedés
felkelés
feltörés
fizetésemelés
fokozás
forrás
gurító
hajlás
kilyukadás külfelszínre
lejtő
magasabbra jutás
magaslat
nagyobbodás
növekedés
növelés
sikló
szaporodás
tenger alatti küszöb
vágattal felfelé haladás
ívmagasság
riser lépcsőfok magassága
sunrise napkelte
pharisee farizeus
képmutató
álszent
surprise meglepetés
rajtakapás
rajtaütés
tettenérés
váratlan dolog
to prise becsül
nagyra tart
tisztel
árat megállapít
értékel
high rise toronyház
surprised csodálkozó
meglepődött
volt rise feszültségemelkedés
enterprise vállalkozás
vállalat
rise level felső szint
suprisedly csodálkozva
elcsodálkozva
meglepve
meglepődve
early riser korán kelő
rise of day hajnal
pitymallat
to comprise beszámít
magába foglal
tartalmaz
to memorise bemagol
megtanul
memorizál
to surprise meghökkent
meglep
unsurprised nem meglepett
rise of arch boltívmagasság
boltív nyúlmagassága
ív nyúlmagassága
rise of step lépcsőfok magassága
lépcső homloklap
to authorise engedélyez
felhatalmaz
feljogosít
meghatalmaz
rise of vault boltív nyúlmagassága
ív nyúlmagassága
rise to power hatalomra kerülés
to categorise osztályoz
rise in prices áremelés
áremelkedés

Searching the extension dictionary:

21 different matching expressions found:

rise növekszik
arise felkel
risen lásd: 'risé
crises 'crisis' többesszám: válságok
apprise értesít
payrise fizetésemelés
reprise megismétel
rise 1. emelkedés
to rise felkelni
trisect harmadol
pay rise fizetésemelés
surprise meglepetés; meglepödik
surprised meglepett
enterprise vállalkozás; vállalkozó kedv,szellem
trisection harmadolás
be apprised tud róla
surprisedly meglepve
give rise to kelt
rise / pay - fizetésemelés
rise to view feltűnik
rise to speak szólásra emelkedik

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!