[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

13 different matching expressions found:

devious csavaros
fondorlatos
félreeső
görbe
isten háta mögötti
kacskaringós
kanyargós
kanyargó
kerülő
körmönfont
tekervényes
deviousness fondorlatosság
körmönfontság

Searching the extension dictionary:

One matching expression found:

by devious ways mindenféle mesterkedéssel

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!