[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

58 different matching expressions found:

egyszerű artless
austere
bald
brave
common
frugal
homely
homespun
humble
lowly
mean
mere
moderate
modest
plain as pikestaff
potty
quiet
rustic
severe
simple
unadorned
uncomplicated
unvarnished
egyszerűen artlessly
austerely
for short
frugally
lowly
plainly
severely
simply
egyszerűség artlessness
austerity
domesticity
ease
frugality
modesty
severity
simplicity
egyszerűsít to simplify
egyszerűsítés simplification
leegyszerűsít to simplify
egyszerű leány ingenue
egyszerű dolog plain sailing
smooth sailing
egyszerű vonalú snug
egyszerű főzőláda norwegian stove
mi sem egyszerűbb nothing could be simpler
szigorúan egyszerű austere
egyszerű szakácsnő plain cook
egyszerű könyvelés single-entry bookkeeping
egyszerű származású humbly born
egyszerű könyvvitel single-entry bookkeeping
föld egyszerű gyermeke terra filius
egyszerű családból való of mean birth
egyszerűsített megoldás short cut
végletekig leegyszerűsített simplistic
egyszerűsíti az ügyintézést to cut corners

Searching the extension dictionary:

25 different matching expressions found:

egyszerű straightforward
unostentatious
egyszerűbb simpler
egyszerűség simpleness
egyszerűsít simplify
legegyszerűbb simplest
egyszerüsített canonical
egyszerűsített simplified
egyszerű emberek common people
leegyszerűsített simplistic
stereotypical
egész egyszerűen simply and solely
egyszerű/őszinte single-hearted
túlegyszerűsített oversimplified
sima/egyszerü múlt past simple
egyszerű rutinokkal prototyping
egyszerű könyvvitel single entry
egyszerű, jellegtelen plain
egyszerüen, világosan plainly
egész egyszerűen tiszta pure and simple
sima/egyszerü múlt (igeidö) simple past
sima/egyszerü jelen (igeidö) present simple
egyszerüen, könnyen, világosan simply
világos/félreérthetetlen/egyszerű clear cut
keretszerződés - A Phare-nál azokat a szerződéseket nevezik így, amelyeket különféle tevékenységekre kötnek, standard, előre rögzített feltételek szerint, egyszerű felkérésre. Főképp szakértők rövid- távú (maximum 4 havi) szerződtetésére szolgál (pl. tanu framework contract (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!