[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

31 different matching expressions found:

senki no one
no person
nobody
none
not anybody
senkiházi loon
nobody
turd
wastrel
senki más nobody else
nagy senki nobody
pip-squeak
pipsqueak
senki földje no man's land
egy nagy senki a mere cipher
jóformán senki hardly anyone
ő és senki más he and not other
senkit sem fogad to see nobody
rajta kívül senki más no one other than he
senki sem törődik vele to be left severely alone
senki sincs hiba nélkül every bean has its black
nem érintkezik senkivel to keep to oneself
nem közösködik senkivel to paddle one's own canoe
senkivel sem közösködik to play a lone hand
tudtommal senki sem jött no one has come that i know of
senki sem szerzett pontot there was no score
senki nem tudja felülmúlni he takes spades from no one
senkire sincs tisztelettel to be no respecter of persons
senki sem jelentkezett önként no one volunteers
nekem senki se mondjon ilyent! don't try to fool me!
senki által nem követelt birtok land in abeyance

Searching the extension dictionary:

24 different matching expressions found:

senki no man
no-one
senkiházi blighter
rapscallion
senki más no else
senki földje no men's land
valaki; senki anybody
senkit sem kivéve barring none
senkinek nem kell go beging
senki józan ésszel nobody in their senses
egy nagy nulla/senki a mere cipher
senki nem volt látható there was nobody about
senkivel sem közösködik play a lone hand
tudtommal senki sem jött no one has come i know of
senkire sincs tekintettel be no respecter of persons
Nem akarok senkit megbántani No offence meant
nem kell senkinek (áru,állás) go begging
egy szót se (erröl senkinek)! mum / - is the word!
mum is the word!
a szerencse nem kerül el senkit every dog has his day
senki sem veheti fel vele a versenyt match / nobody can - him
nobody can match him
Senki érzéseit nem kívánom megsérteni No offence meant
megjegyzéseit senki sem vette figyelembe his remarks passed unnoticed

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!