[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

52 different matching expressions found:

kip 4,53 mázsa
billenés
bordély
bordélyház
csúcsos domb
ezer font súly
kipbőr
kiugró pont
ágy
éjjeli szállás
skip billenőkocsi
szkip
szállítókas
szökdécselés
ugrándozás
kipper fickó
férfivá avatott bennszülött
füstölt hering
lazac
pasas
pofa
to kip alszik
lefekszik
lefekszik aludni
skipper csapatkapitány
hajóskapitány
kapitány
to skip elhagy
kihagy
sasszézik
szökdécsel
ugrál
ugrándozik
átugrik
kipperer heringfüstölő
skipjack pattanóbogár
skipping kötélugrás
ugrálás
ugrándozás
ugrás
to kipper sóz és füstöl
to kip down lefekszik
lefekszik aludni
to skip off lelécel
meglóg
skipping rope ugrókötél
skipping-rope ugrókötél
kippered herring enyhén sózott füstölt hering
hop skip and jump hármasugrás
with a hop skip and a jump ugrándozva
szökdécselve
bolondozva

Searching the extension dictionary:

8 different matching expressions found:

skip ugrás
ugrál; átugrik; szökdel
to skip ugrani
skip off meglép/lelécel
skip over átugrik
to skip out megpattan
skipping-rope ugr(ál)ókötél
"hop, skip and jump" hármasugrás

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!