[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

66 different matching expressions found:

lean aszott
lejtő
sovány
szikár
száraz
tartalmatlan
terméketlen
unalmas
vézna
ösztövér
üres
clean akadálymentes
korrekt
sima
teljesen
tiszta
ügyes
cleaner takarító
takarítónő
tisztító
cleanup nagy haszon
razzia
tisztogatás
lean-to félnyeregtető
féltető
fészer
szín
toldaléképület
leaning ferde
hajlam
hajló
támaszkodó
vonzalom
to lean alkalmazkodik
dől
ferdén áll
hajlama van
hajlik
hajol
nekitámaszt
támaszkodik
clean-up nagy haszon
razzia
tisztogatás
cleaning tisztít
leanness soványság
to clean kitakarít
kitisztít
lesúrol
megmos
mos
súrol
takarít
tisztít
to glean böngészik
gyűjt
szed
tallóz
cleansing tisztítás
to cleanse purgál
tisztít
to lean on támaszkodik vmire
vkire bízza magát
clean sheet büntetlen előélet
tiszta előélet

Searching the extension dictionary:

34 different matching expressions found:

lean hajol
nekidől
támaszkodik
alkalmazkodik
hajlik v.mire
clean tiszta; tisztit
glean böngész
cleanly tiszta
cleanse tisztít
cleanup kitisztítás
gleaner gyűjtő
lean on támaszkodni
unclean tisztát(a)lan
cerulean égszínkék
clean up rendbe tesz
cleaners ruhatisztító
cleaning tisztítás
tisztitás, takaritás
cleanser folttisztító
lean out kihajolni
oleander oleánder
to clean tisztítani
clean out kitisztítani
clean-cut félreérthetetlen
cleaner's ruhatisztító
cleanness tisztaság
dry-clean szárazon tisztítani
gleanings böngészet
lean back hátradőlni
lean over áthajolni
lean upon támaszkodni
lean year szűkös esztendő
clean down letisztít
come clean megmondja az igazat

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!