[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

68 different matching expressions found:

érdes coarse
harsh
muddy
ragged
raspy
rough
rugged
scraggy
erdész forester
kérdés issue
matter
point
query
question
score
érdesen raspingly
érdes él burr
erdészet forestry
kérdéses pending
vexed
érdesség raggedness
ferdeség skew
skewness
slant
wryness
ferdeszög oblique angle
a kérdéses in question
ténykérdés matter of fact
érdes hang rasping voice
lakáskérdés housing problem
elvi kérdés matter of principle
négerkérdés negro question
égető kérdés burning question
fogas kérdés catch
poser
puzzler
sticker
teaser
vitás kérdés moot question
érdes (hang) raucous
érdes hangon raucously
nehéz kérdés staggerer
teaser
tickler
verdes (eső) to pelt
érdessé tesz to rough
nyílt kérdés toss-up
keresztkérdés cross-question
ízlés kérdése matter of taste
simuló kérdés question tag
találós kérdés conundrum
riddle
vizsgakérdések oral test
kérdést felvet to raise an issue
beugrató kérdés loaded question
kényes (kérdés) prickly
érdes tapintású rough to the feel
kérdésessé tesz to impugn
felfogás kérdése matter of opinion
kérdést latolgat to deliberate over a question
ebben a kérdésben on this point
kérdést fontolgat to deliberate over a question
napirendi kérdések items on the agenda
szóbanforgó kérdés score
felvet egy kérdést to raise a question
vminek a kérdésében in the matter of sg
becsületbeli kérdés point of honour
kérdéseket tesz fel to quiz

Searching the extension dictionary:

32 different matching expressions found:

érdes scrapy
kerdés questio
erdész verderer
ferdeség cant
obliquity
kérdéses problematic
questionable
érdesség roughness
erdészet silviculture
sylviculture
ferdeszemű slit-eyed
idő kérdése a question of time
kulcskérdés key issue
nyílt kérdés open question
keresztkérdés cross-examination
tesztkérdések multiple-choice questions
egyenes kérdés direct question
érdes/reszelős gravelly
rávezető kérdés leading question
a kérdés/lényeg the point
kérdést tesz fel put a question (to)
question / put a - (to)
kérdést feltenni put a question to
eldönti a kérdést turn the scales
(csak) idő kérdése a matter of time
valaha (kérdésben) ever
felvet egy kérdést raise a question
érdes/reszelős hang a gravelly voice
kitér a kérdés elől fence with a question
becsületbeli kérdés point of honor
szóban forgó kérdés question under discussion
felvetődik (kérdés) to be raised

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!