[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

79 different matching expressions found:

választ to choose, chose, chosen
to cull
to elect
to embrace
to opt
to take, took, taken
választó elector
választás alternative
choice
election
option
választék assortment
choice
range
selection
választói electoral
választók electorate
grassroots
kiválaszt to choose, chose, chosen
to designate
to excrete
to exude
to select
to separate
to single out
to sort
to sort out
elválaszt to detach
to divide
to divorce
to part
to section out
to separate
to set off
to sever
to sunder
to wean
leválaszt to detach
választott elect
választási elective
electoral
kiválasztó excretory
megválaszt to elect
to vote
választófal bulkhead
választékos chaste
neat
ornate
leválasztás detachment
scaling
elválasztás disassociation
secretion
separation
severance
vízválasztó divide
shed
watershed
választójog elective franchise
franchise
suffrage
választható eligible
kiválasztás excretion
secretion
selection
választójel hyphen
elválasztva separately
szétválaszt to disassociate
to disengage
to disrupt
to dissociate
to dissolve
to divide
to divorce
to part
to partition
to pull apart
to pull asunder
to separate
to sort

Searching the extension dictionary:

21 different matching expressions found:

választ choose , chose , chosen
opt
választó voter
beválaszt co-opt
vote in
elválaszt detach
sunder
kiválaszt pick
pick out
választás selection
leválaszt unstick
választék variety
választ ad furnish an answer
útválasztó router
elválasztó separator
választani to toggle (between stg)
(ki)választ choose
kiválasztás choosing
szétválaszt disjoin
pull asunder
választékos literary usage

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!