[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

40 different matching expressions found:

lerak to deposit
to dump
to offload
to park
to shove off
to unburden
to unload
lerakó landfill
telerak to heap
lerakódás alluvium, alluvia
bed
crust
deposit
deposition
foot
lodgement
lodgment
subsidence
lerakódik to be deposited
lerakodik to unload
lerakóhely dump
dumpsite
újra lerak to relay, relaid
aknát lerak to lay a mine
lerakodóhely dump
staple
szemétlerakó landfill
refuse dump
shoot
új lerakódás resettlement
zsírlerakódás cellulite
iszaplerakódás warp
lerakat vezetője stocker
limlommal telerak to lumber
szemétlerakó telep dump
lerakódásos terület slob
árulerakat vezetője stockish
törmelék-lerakóhely tip
kéregként lerakódik to encrust
ikrát lerak (osztriga) to spat

Searching the extension dictionary:

2 different matching expressions found:

lerakott placed
lerakódik be deposited

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!