[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

35 different matching expressions found:

visszatér to be back
to come back
to get back
to home
to put back
to recur
to rejoin
to return
to revert
visszatérő homecoming
periodic
recurrent
recurring
visszatérés come-back
comeback
getting back
recurrence
return
reversion
visszatérít to refund
to reimburse
visszatérítés expenses
refund
reimbursement
return
visszatérő időköz period
gyakran visszatérő haunting
költség-visszatérítés expenses
normálishoz visszatérő anticlimatic
visszatér a küzdelembe to return to the fray
közönségeshez visszatérő anticlimatic
visszatér álláspontjához to box the compass
vámvisszatérítési bizonylat debenture
visszatér kiindulási pontjához to box the compass
visszatér vmire (társalgásban) to hark back to sg

Searching the extension dictionary:

28 different matching expressions found:

visszatér back
fall back upon
get back
make one's way back
re-enter
recur
return
revert
visszatérő circular
re-emerging
returning
visszatért returned
visszatérés re-entry
visszatérít reimburse
visszatérők returns
visszatér(és) return
visszatérít (EU) refund (EU)
adóvisszatérítés tax rebate
visszajön/visszatér come back
visszatérít (PHARE) refund (PHARE)
visszatér a tárgyra return to one's subject
visszatéritési igény claim for refund
visszajön, visszatér come back
visszatérítő nyomaték restoring torque
megtérülés, visszatérülés payback
visszatérő csomagolóláda (növ) returnable crate (növ)
visszatér eredeti álláspontjához box the compass
a program által indított másik program visszatérési kódjának lekérdezése get return code of child process

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!