[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

64 different matching expressions found:

solid alapos
biztos
egyetértő
egységes
erős
homogén
háromdimenziójú
köb-
megbízható
szilárd
szilárd test
szolid
szolidáris
térbeli
téridom
tömör
áthatolhatatlan
őszinte
solidly egyhangúan
erősen
folyamatosan
teljes egyetértésben
solidity alaposság
masszívság
megbízhatóság
szilárdság
tömörség
valódiság
solid vote egyhangú szavazat
solidarity együttérzés
szolidaritás
összetartás
solid angle testszög
to solidify besűrít
megszilárdít
megszilárdul
szilárdít
sűrít
solid figure geometriai test
solid compound egybeírt összetétel
solid geometry térmértan
solid measures térfogatmérték
solidification megszilárdulás
megdermedés
besűrűsödés
megszilárdítás
to consolidate egyesít
konszolidál
megerősít
megszilárdít
megszilárdul
megkeményedik
megköt
tömít
állandósít
állósít
összeáll
ülepedik
to become solid megszilárdul
megkeményedik
solid white line záróvonal
solid waste chute szemétledobó
three solid minutes kerek három perc
to be solid with sy kebelbarátságban van vkivel

Searching the extension dictionary:

17 different matching expressions found:

solid kemény; szilárd (anyag)
solidly szilárdan; erősen
solidify megszilárdul
solidity szilárdsád
semisolid félkemény
solid fuel szilárd tüzelőanyag
solid tyre tömör gumi(abroncs)
consolidate állandósít
solid angle térszög
solid lines folyamatos vonalak ábra körül
solid state szilárd félvezető áramkör
become solid megszilárdul
frozen solid fenékig befagyott
consolidation megszilárdítás
solid curd (növ) tömött karfiolrózsa (növ)
man of solid built erős testalkatú ember
solid-state circuit szilárdtest áramkör

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!