[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

8 different matching expressions found:

amint immediately
valamint together with
úgy amint like
amint hírlik reputedly
amint alkalom adódik as occasion offers
amint shakespeare mondja as shakespeare has it
abban a pillanatban, amint the moment that
amint arra lehetőség kínálkozik at the first opportunity

Searching the extension dictionary:

14 different matching expressions found:

valamint as well as
just as
amint lehet as soon as possible
mivel; amint as
amint/mihelyt no sooner than
(rögtön) amint as soon as
amint lehetséges a.s.a.p ( as soon as possibile )
amint megérkezik the minute he arrives
amint már említettük as stated above
"abban a pillanatban, amint" the moment that
amint lehet, a lehetö leghamarabb possible / as soon as -
mihelyt csak megteheti/amint módjában áll at your earliest convenience
merevlemez nélküli munkaállomások operációs rendszer betöltéséhez használt protokoll, amint azt a RFC 951 és RFC 1084 definiálják BOOTP (Boot Protocol)
feladatirányító - A brüsszeli bizottsági apparátus azon tagjai, akik a Phare működési egységeinél a finanszírozási javaslatok és feladatmeghatározások (terms of reference) előkészítéséért és felügyeletéért, valamint a (rövid listák elkészítését is magába Task Manager (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!