[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

13 different matching expressions found:

to cut up felszel
felvág
leránt (bíráló)
levág (bíráló)
szétrombol
szétszed
to cut up ugly mérgelődik
nagyon pipa
to cut up well nagy vagyont hagy hátra
to cut up rough bedühödik
megsértődik
to cut up rusty megmakacsolja magát
megsértődik

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!