[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

26 different matching expressions found:

kiválaszt to choose, chose, chosen
to designate
to excrete
to exude
to select
to separate
to single out
to sort
to sort out
kiválasztó excretory
kiválasztás excretion
secretion
selection
kiválasztott elect
number
előre kiválaszt to predestinate
kiválaszthatóság eligibility
vegyi kiválasztás eduction
mérget kiválasztó venenific
kiválasztott falat choice morsel
dainty morsel
kiválasztóképesség selectivity
gondosan kiválaszt to pick
kiválasztott anyagok excreta
kiválasztott személy number
kiválaszt (váladékot) to secrete

Searching the extension dictionary:

21 different matching expressions found:

kiválaszt pick
pick out
kiválasztás choosing
selecting
kiválasztva selectively
kiválasztott Choosen one
kiválasztások selections
előre kiválaszt predestinate
predestine
kiválasztás(ok) selects
kiválasztás (EU) selection (EU)
kiválasztás törlése deselect
kiválasztás (PHARE) selection (PHARE)
isten kiválasztott edénye chosen vessel
termőhely kiválasztása (növ) choosing the production site (növ)
kiválaszt, kiszemel vkit/vmit pick on
aktív lemezegység kiválasztása select disk
elektronikus műsorprogram kiválasztás electronic program guide (EPG)
nincs aktuális lemezegység kiválasztva current drive is no longer valid
zárt pályázat - A nyílt pályázatokkal (open tendering) ellentétben ilyenkor csak a szerződő hatóságok által meghívott vállalkozók nyújthatnak be pályázatot. A vállalkozóknak eme előzetesen kiválasztott körét, az un. "rövid listát" (short-list) különféle f restricted tendering (PHARE)
rövid (vagy szűkített) lista - Előre kiválasztott cégek vagy szervezetek jegyzéke, amelyeket zártkörű pályázatok esetén kérnek fel ajánlatok benyújtására. Az ajánlattevőket a szerződő hatóság választja ki. Kizárólag a rövid listán szereplő cégek nyújthatn short-list (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!