[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

82 different matching expressions found:

less alantasabb
csekélyebb
kevesebb
kevésbé
kisebb
kisebb mértékben
levonva
mínusz
nem annyira
lessee bérlő
haszonélvező
lesser csekélyebb
kevesebb
kisebb
kisebbik
lesson feladat
lecke
szentlecke
tanulság
tanítási óra
unless ha nem
hacsak
hacsak nem
kivéve ha
kivéve hogyha
aimless céltalan
artless egyszerű
mesterkéletlen
természetes
ártatlan
blessed boldog
szent
áldott
endless se vége se hossza
szűnni nem akaró
végtelen
gutless pipogya
hapless boldogtalan
szerencsétlen
jobless munkanélküli
joyless szomorú
örömtelen
lawless a törvénnyel szembekerülő
féktelen
jogtalan
törvényellenes
törvény nélküli
vad
legless csonka lábú
lábatlan
rimless keret nélküli
perem nélküli
sexless hideg
nem nélküli
sunless napfénytelen
useless használhatatlan
hasztalan
hiábavaló
witless ostoba
szellemtelen
blessing áldás
bodiless testetlen
boneless csont nélküli
erélytelen
puhány
szálka nélküli
careless figyelmetlen
gondatlan
gondtalan
faceless ismeretlen
névtelen
fearless bátor
rettenthetetlen
flawless hibátlan
formless alaktalan
formátlan
hairless kopasz
sima
szőrtelen
handless mutató nélküli
harmless ártalmatlan
ártatlan

Searching the extension dictionary:

18 different matching expressions found:

less kisebb, kevesebb
bless (meg)áld
megáld
lessen csökkent, enyhít
lecsökken
lesson lecke, tanóra
lessor bérbeadó
ageless örökifjú/kortalan
airless levegőtlen
eyeless vak
godless istentelen
lawless törvénnyel szembenálló, vad, féktelen
lidless őrködő
örökké éber
micless mikrofon nélküli
sapless erőtlen
sinless bűntelen
topless félmeztelen

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!