[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

70 different matching expressions found:

count gróf
megszámlálás
számlálás
számolás
számítás
vádpont
végösszeg
account beszámoló
előny
fontosság
haszon
számla
counter alsó konyhaszekrény
hárítás
játékpénz
kéreg (cipőben)
pult
pénztárablak
számláló
számlálókészülék
számoló
számológép
visszaütés
zseton
country ország
counter- ellen-
ellentétben
ellentétesen
countess grófné
grófnő
discount leszámítolás
árengedmény
miscount rossz számolás
számolási hiba
összeadási hiba
re-count újraszámlálás
to count beleszámít
megszámlál
megszámol
sorol
számlál
számol
számít
tart vminek
tekint vminek
countdown visszaszámlálás
countless számtalan
encounter találkozás
összeütközés
headcount létszám
létszám megállapítása
accountant könyvelő
revizor
accounting könyvelés
könyvvitel
könyvelői munka
könyvelői szakma
könyvelőség
to account tart vminek
tekint vminek
to counter ellenáll
hárít
szembehelyezkedik
visszaüt
to recount elbeszél
elmond
accountable felelős
accountancy könyvelés
könyvelőség
könyvvitel

Searching the extension dictionary:

30 different matching expressions found:

count (meg)számol
count. lásd countable
county megye
account leirás
bankszámla
ügyfél, mint cég (üzleti szóhasználatban)
Count I kereseti kérelem első pontja (US)
counted számolt
counter játékbábu
country vidék
ország; vidék
recount elmond
uncount lásd: 'uncountablé
accounts könyvelés (osztály)
count in be(le)számítás
count on számít rá
counting számolás
discount árkedvezmény
reccount rekordszám
count out kiszámol
countable megszámlálható
discounts árengedmény
encounter szembe találja magát, szembekerül
accountant számvevő
count down visszaszámol
count upon számít
counteract ellensúlyoz
countryman vidéki ember
encounters találkozások
lose count eltéveszti a számolást

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!