[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

11 different matching expressions found:

payment bér
fizetség
fizetés
tiszteletdíj
down payment első fizetési részlet
foglaló
token payment jelképes fizetség
advance payment előleg
foglaló
to effect payment fizetést eszközöl
warrant for payment fizetési meghagyás

Searching the extension dictionary:

34 different matching expressions found:

payment fizetség, fizetés
repayment visszafizetés
prepayment bérmentesítés
non-payment nem fizetés
down payment foglaló részlet
payments (EU) kifizetések (EU)
effect payment fizetést eszközöl
one payment of lefizetése ellenében
advance payment előrefizetés
payments (PHARE) kifizetések (PHARE)
terms of payment fizetési feltételek
cash payment (EU) készpénz-fizetés (EU)
anticipate payment határidő lejárta előtt fizet
defer payment (EU) elhalasztja a fizetést (EU)
advance payment (EU) előleg (EU)
cash-payment (PHARE) készpénz-fizetés (PHARE)
delay of payment (EU) fizetési késedelem (EU)
payment schedule (EU) fizetési ütemterv (EU)
advance payment (PHARE) előleg - A Phare által a programirányító egység (PMU) bankszámlájára - rendszerint egy Munkaprogram beterjesztésekor átutalt összeg. (PHARE)
date of payment (PHARE) fizetés időpontja (PHARE)
payment procedures (EU) fizetési eljárások (EU)
receipt of payment (EU) fizetési elismervény (EU)
delay in payment (PHARE) fizetési haladék (PHARE)
payment schedule (PHARE) fizetési ütemterv (PHARE)
(to) defer payment (PHARE) elhalasztja a fizetést (PHARE)
default in payment (PHARE) késedelmes fizetés (PHARE)
payment procedures (PHARE) fizetési eljárások (PHARE)
receipt of payment (PHARE) fizetési elismervény (PHARE)
repayment of advances (EU) előleg visszafizetése (EU)
spreading of payments (EU) kifizetések esedékessége (EU)
standard of deferred payment utólagos fizetés mérőszáma
(to) effect a payment (PHARE) fizetést teljesít (PHARE)
- Payment - kifizetés (PHARE) (PHARE)
repayment of advances (PHARE) előleg visszafizetése (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!