[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

8 different matching expressions found:

gateway aknafolyosó
kapualj
kapubejárat
kapuszín
szállítóvájat
carriage gateway nagykapu
kocsibejárat
kapuszín

Searching the extension dictionary:

2 different matching expressions found:

gateway hozzáférés
financial network gateway pénzügyi elszámoló szervezetekhez való hozzáférés

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!