[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

48 different matching expressions found:

szolgáltat to furnish
to mete out
to provide
to supply
to yield
szolgáltatás furnishing
provision
service
supply
kiszolgáltat to consign
to deliver
to extradite
to give up
beszolgáltat to surrender
to turn in
kiszolgáltatás rendition
szolgáltatások services
beszolgáltatás surrender
ellenszolgáltatás consideration
quid pro quo
remuneration
return
reward
áramot szolgáltat to supply current
visszaszolgáltatás return
igazságszolgáltatás jurisdiction
alkalmat szolgáltat to make way for
igazságot szolgáltat to administer justice
to dispense
to do sy justice
to mete out justice
járulékos szolgáltatás fringe benefit
szolgáltat (igazságot) to mete
ellenszolgáltatásképpen in return for sg
ellenszolgáltatás nélkül free of charge
gratis
ürügyet szolgáltat vmire to give a handle to sg
kiszolgáltat vkit vkinek to give sy over to sy
ellenszolgáltatás nélküli gratis
közszolgáltatási vállalat public utility undertaking
utility
alkalmat szolgáltat vmire to give rise to sg
költői igazságszolgáltatás poetic justice
vki kényének kiszolgáltatva at the mercy of sy
villamosenergia-szolgáltatás electricity supply
igazságszolgáltatás megtagadása denial of justice
igazságszolgáltatás első tisztviselője (rómában) pretor
igaszságszolgáltatás első tisztviselője (rómában) praetor

Searching the extension dictionary:

34 different matching expressions found:

szolgáltat supplied
szolgáltató supplier
szolgáltatások facilities
adatszolgáltatás supplying of data
kiszolgáltatottság defencelessness
tartalomszolgáltató content provider
igazságszolgáltatás judicature
igazságot szolgáltat administer justice
kempingszolgáltatások camping facilities
okot szolgáltat vmihez to ground for st
információ szolgáltatás data retrieval
közszolgáltatás (PHARE) public services (PHARE)
egésznapos szolgáltatás round-the-clock service
alapot szolgáltat vmire to ground for st
szolgáltatás; kiszolgálás service
kiterjesztett szolgáltatások extended services
szolgáltatási szerződés (EU) service contract (EU)
eladás utáni szolgáltatás (EU) after sales service (EU)
internet-hozzáférés szolgáltató ISP
karbantartási szolgáltatás (EU) maintenance service (EU)
eladás utáni szolgáltatás (PHARE) after sales service (PHARE)
extra szolgáltatásokat nem nyújtó no frills
karbantartási szolgáltatás (PHARE) maintenance service (PHARE)
integrált szolgáltatású digitális hálózat isdn (integrated services digital network)
"integrált szolgáltatások digitális hálózata" integrated services digital network
állami igazságszolgáltatáson kívüli, választottbírósági out-of-court
igazságot szolgáltat neki/megadja neki (azt) ami megilleti give his due
feladatmeghatározás - Egy pályázat feltételei szerinti szolgáltatási igények és célkitűzések pontos meghatározása, esetenként az alkalmazandó módszereket és eszközöket is tartalmazza. (PHARE) terms of reference (PHARE)
szakmai javaslat - Egy cég vagy szervezet ajánlata valamely árucikk vagy szolgáltatás szállítására a szerződő hatóság által rögzített feladatmeghatározás és szakmai/műszaki paraméterek alapján. Árfeltételeket nem tartalmaz. (PHARE) technical proposal (PHARE)
Központi Tanácsadói Nyilvántartás - Az Európai Bizottság által létrehozott adatbázis, amely azokat a személyeket és cégeket tartalmazza, amelyek a Phare és Tacis programok végrehajtásában áruk és/vagy szolgáltatások szállításával kívánnak közreműködni. (P Central Consultancy Register (CCR) (PHARE)
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat - A Phare szerződések odaítélésének záloga. Hagyományos árucikkeknél ez általában a legalacsonyabb ár. Szolgáltatásoknáál előre kidolgozott súlyozási rendszer alapján hasonlítják össze a szakmai és pénzügyi feltételeket. economically most advantageous offer (PHARE)
szolgáltatási szerződés - Olyan szerződések, amelyekben a vállalkozó bizonyos szolgáltatások, szakismeret vagy know-how nyújtására vállal kötelezettséget. A Phare által finanszírozott projektek végrehajtásánál rendszerint zárt pályázatok keretében ítélik service contract (PHARE)
áruszállítói szerződés - A Phare-programok végrehajtásához szükséges árucikkek és berendezések beszerzésénél alkalmazzák. Az áruszállítás gyakran kapcsolódik össze kiegészítő szolgáltatásokkal - pl. szervíz, betanítás - , amelyek a szállítás szerves részé supply contract (PHARE)
szakmai kiértékelés - A szolgáltatói szerződéseknél az ajánlattevőknek pályázatuk részeiként külön szakmai és pénzügyi ajánlatot kell benyújtaniuk. A szakmai kiértékelés először azt állapítja meg, hogy mely pályázatok a legalkalmasbbak szakmai szempontból technical evaluation (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!