[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

69 different matching expressions found:

önző assertive
egocentric
egotist
self-centered
selfish
vonzó alluring
appealing
attractive
magnetic
seductive
konzol bracket
önzően selfishly
ösztönző actuating
impulsive
incentive
inciting
stimulating
stimulus, stimuli
rögtönző ad-libber
vonzódás affinity
vonzóerő allurement
draw
magnetism
pull
szponzor sponsor
vonzódik to gravitate
bronzöntő brazier
kölcsönző lender
nem vonzó unattractive
uninviting
rögtönzött ad-lib
extemporaneous
impromptu
makeshift
off-hand
scratch
konzorcium consortium
syndicate
önző ember egoist
hog
önző módon selfishly
szponzorál to sponsor
konzolos híd cantilever bridge
bebörtönzött captive
konzolgerenda cantilever beam
konzolos rugó cantilever spring
pénzkölcsönző moneylender
autókölcsönző rent-a-car
zálogkölcsönző broker
konzolos tartó cantilever
vonzódik vkihez to cotton on to sy
to cotton to sy
to draw to sy
oszloptartó konzol ear
vonzóerőt gyakorol to magnetize
párkánytartó konzol ear
viszonzott szerelem requited love
rögtönzött műsorszám ad-lib
konzolos tartógerenda cantilever beam
rögtönzött hadbíróság drum-head court-martial
rögtönzött haditanács drum-head court-martial
önző célja van vmivel have an ax to grind
have an axe to grind
tömör rögtönzött vázlat thumb-nail sketch
pénzkölcsönzőkhöz fordul have recourse to money-lenders
rögtönzött haditörvényszék drum-head court-martial
önzően magának követel vmit to be hogging it
önzően magának tart meg vmit to be hogging it
tömör rögtönzött arcképvázlat thumb-nail sketch

Searching the extension dictionary:

29 different matching expressions found:

önző self-centred
konzol corbel
rögtönzött extempore
offhand
unprepared
unrehearsed
önző ember self-seeker
bebörtönzött imprisoned
jailed
vonzó/csábító alluring
vonzó program attraction
önző célja van have an axe to grind
zálogkölcsönző pawnbroker
tartókar/konzol cantilever
konzorcium (EU) consortium (EU)
bebörtönzöttség incarceration
rövidkonzol (vb.) corbel
ösztönzők (PHARE) incentives (PHARE)
kapcsolat, vonzódás affiliation
rögtönzött, könnyed off-hand / offhand
offhand / off-hand
konzolszerűen kinyúlik to cantilever
rögtönzött tömör vázlat thumb-nail sketch
látszólagos konzol rutin virtual monitor routine
vonzódik/rokonszenvet érez iránta take to sy
szponzor, kezes, támogató; támogat sponsor
vállalkozó - Az az állami vagy magánszervezet, konzorcium vagy magánszemély, amellyel vagy akivel a szerződő hatóság szerződést köt. (PHARE) contractor (PHARE)
konzorcium - A Phare terminológiájában így nevezik az egy-egy tenderre közösen pályázó cégcsoportokat. A csoport egyik tagját a többiek vezetőnek (lead firm) jelölik ki. (PHARE) consortium (PHARE)
alvállalkozó - Az a cég, magánszemély vagy konzorcium, amely a vállalkozó munkájának egy részét átvállalja. Az alvállalkozó teendői a vállalkozó ajánlatának részét képezi, ugyanakkor a megrendelő (Contracting Party) és az alvállalkozó között nem jön létre sub-contractor (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!