[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

98 different matching expressions found:

to cut in bevág
bevés
elévág
közbevág
lekér (táncban)
to cut up felszel
felvág
leránt (bíráló)
levág (bíráló)
szétrombol
szétszed
to cut off eltaszít magától
elvág
kikapcsol
levág
megszakít
szétkapcsol
to cut out eltávolít
kiszab
kiszorít
kivág
to cut away elkotródik
lenyes
levág
to cut back csökkent
korábbi eseményre visszaugrik
lefarag
visszametsz
to cut coal szenet fejt
to cut dead teljes mértékben mellőz
teljes mértékben negligál
to cut down csökkent
ledönt
lefarag
lerövidít
leszállít
levág
meghúz (cikket)
megrövidít
to cut, cut csökkent
elvág
emel (kártyát)
kiszab
lenyír
leszállít (árat)
levág
meghúz
megvág
mellőz
metsz
nyír
vág
to cut loose elszabadul
to short-cut rövidebb úton megy
to cut a dash feltűnést kelt
hatást kelt
to cut across átvág
to cut capers ficánkol
ugrabugrál
to cut in two kettévág
kettéoszt
megfelez
to cut and run eliszkol
elinal
elrohan
to cut corners egyszerűsíti az ügyintézést
levágja a kanyart
to cut in half kettévág
kettéoszt
megfelez
to cut it fine hajszálra kiszámítva tesz meg
maximális kockázatot vállal
to cut sy dead tudomást sem vesz vkiről
to cut up ugly mérgelődik
nagyon pipa
to cut up well nagy vagyont hagy hátra
to cut sy short félbeszakít vkit
megállít vkit
to cut up rough bedühödik
megsértődik
to cut up rusty megmakacsolja magát
megsértődik
to cut sy's comb letöri a szarvát vkinek
to cut the cheese szellent
to cut one's stick meglóg
meglép
to cut one's tooth kinő a foga
fogzik
to cut the mustard megüti a kívánt mértéket
képes vmit megtenni
szellent
to cut off supplies megszünteti a járadékot
megszünteti a zsebpénzt
to cut a boat adrift kötelekről levágva a hajót sorsára bízza
to cut a poor figure siralmas látványt nyújt
to cut and come again még egyszer vesz (ételből)
to cut sy to the quick elevenére tapint vkinek
érzékenyen talál vkit

Searching the extension dictionary:

2 different matching expressions found:

to cut (meg)vágni
cut to the quick elevenjére tapint

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!