[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

50 different matching expressions found:

levág to chop off
to clip
to crop
to cut away
to cut down
to cut off
to cut, cut
to excise
to hew
to hew down
to hew, hewed, hewn
to lop away
to lop off
to nick sy for sg
to nip
to sever
to shave
to shave off
to slaughter
elévág to cut in
levágás clip
concision
cutting
nip
paring
slam
slaughter
levágott cut-off
stumpy
füllevágás ear-cropping
orrlevágás nose slitting
ferdén levág to bevel
késsel levág to pare away
to pare off
levágott rész cutting
levágott darab cutting
paring
levág (bíráló) to cut up
levág (cikket) to knock off
csúcsát levágja to top
levágott darabok cut-offs
trimmings
végtagok levágása dismemberment
levágja a kanyart to cut corners
koronáját levágja to top
levágott darabkák toppings
levágott zöld gallyak leafage
belevágja fejét vmibe to run one's head against sg
hamvát levágja (gyertyának) to snuff
kötelekről levágva a hajót sorsára bízza to cut a boat adrift

Searching the extension dictionary:

7 different matching expressions found:

levág pare away
lehasít/levág chop off
levágni (növ) cut off (növ)
mészárol, levág slaughter
csökkenti/levágja/kivágja cut down on
levág/lemetsz/elkotródik/elinal/elszökik cut away
tetejezés, levélzet levágása (gyökérzöldségnél) (növ) topping (növ)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!