[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

18 different matching expressions found:

senior feljebbvaló
idősebb
negyedéves hallgató
rangelső
öregebb
seniority idősebb rangú volta vkinek
idősebb rang
magasabb rangú volta vkinek
magasabb rang
rangidősség
senior class felső tagozat
senior master vezető tanár
senior citizen nyugdíjas állampolgár
senior officer rangidős tiszt
senior partner vezető üzlettárs
senior service haditengerészet
senior engineer főmérnök
to be senior to sy idősebb vkinél

Searching the extension dictionary:

5 different matching expressions found:

senior rangidös
senior citizen nyugdíjas
senior classes felsősök
senior lecturer tanszékvezető docens
senior boys and girls felsősök

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!