[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

83 different matching expressions found:

wan halovány
halvány
sápadt
swan hattyú
wand pálca
vessző
want hiány
igény
nyomor
nélkülözés
szűkölködés
szükség
szükséglet
twang pengés
wanly halványan
sápadtan
wangle kiügyeskedése vminek
umbulda
wanted keresett
kívánatos
kívánt
körözött (bűnöző)
wanton buja
felelőtlen
indokolatlan
játékos
kéjenc
könnyelmű
ledér
ledér nő
szeszélyes
önkényes
to swan káromkodik
méltóságteljesen mozog
to wane csökken
fogyatkozik
hanyatlik
megcsappan
to want akar
hiányzik
igényel
kíván
nincs
nélkülöz
szűkölködik
óhajt
want ad apróhirdetés
wanting hiányos
hiányzó
híján
nélkül
szűkölködő
to twang dong
peng
penget
rezonál
vibrál
unwanted akaratlan
nem kívánt
nemkívánatos
wantonly buján
féktelenül
indokolatlanul
szeszélyesen
vidáman
önkényesen
allowance csökkentés
engedmény
engedélyezett összeg
juttatás
kedvezmény
levonás
pótlék
ráhagyás
térítés
tűrés
árengedmény
to wander vándorol
to wangle kibulizik
kiügyeskedik
to wanton csapong
enyeleg
hancúrozik

Searching the extension dictionary:

17 different matching expressions found:

rowan (vörös)berkenye
swank elegáns
twang peng
swanky felvágós
Taiwan Tajvan
swanker hetvenkedő
to want akarni
Botswana Botswana
unwanted felesleges
nem kivánatos
allowance (ár)engedmény
engedélyezés
zsebpénz
javadalmazás
Botswanan botswanai
swan-neck hattyúnyak
swan-song hattyúdal

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!