[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

84 different matching expressions found:

lay ballada
dal
fekvés
helyzet
laikus
nem hivatásos
partner (közösüléshez)
clay agyag
porhüvely
play gyors váltakozás
játék
működés
szerencsejáték
szórakozás
delay halogatás
késedelem
késleltetés
inlay beakasztás
beillesztés
berakott munka
berakás
faberakás
faltni
fogtömés
intarzia
szemberánc
layer bujtvány
bujtás
csőfektető munkás
fogadó
réteg
sínfektető munkás
tojó
relay jelfogó
relé
sugárzás
szabályozó motor
szervomotor
továbbítás
váltott lovak
váltás
splay ferde
ferdére vágott
hajlás
kihajlás
kihajló
rézsűs
szélesedő kiképzés (ablaké)
belay! elég!
állj!
byplay mellékesemény
clayey agyagos
lay-by folyami partmenti vasútállomás
folyónak duzzasztógát fölötti része
horgonyzóhely
kikötőhely
kikötői partmenti vasútállomás
megtakarított pénz
megtakarított összeg
pihenőhely
tolatóvágány
layoff elbocsátott alkalmazott
elbocsátott munkás
elbocsátás
létszámcsökkentés
munkanélküliség
munkaszünet
munkáselbocsátás
szabadságidő
uborkaszezon
layout alaprajz
elrendezés
felszerelés
kitűzés
szerkezet
tervezet
tervrajz
térbeosztás
player játékos
replay ismétlés
lejátszás
visszajátszás
újrajátszás
slayer gyilkos

Searching the extension dictionary:

16 different matching expressions found:

lay fektet, helyez, terít
flay (meg)nyúz
nyúz
leránt
erősen megbirál
play játszik
színdarab
játszik; szindarab
slay (meg)öl
allay enyhít/csillapít
belay odaerősít
delay késleltet
inlay betét
relay váltóverseny
flayer sintér
lay by félretesz

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!