[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

19 different matching expressions found:

fitting alkalmas
berendezés
felszerelés
illesztés
illő
megfelelő
próba
szerelvény
testhezálló
fittings alkatrészek
felszerelési cikkek
kellékek
szerelvények
fittingly alkalmasan
megfelelően
fitting on ruhapróba
fittingness alkalmasság
fitting room próbaterem
fitting answer talpraesett válasz

Searching the extension dictionary:

14 different matching expressions found:

fitting tartozék
befitting illő
refitting átszerelés
unfitting nem odaillő
fitting on (ruha)próba
outfitting felszerelés
fitting room próbafülke
gas-fittings gázberendezés
close-fitting testhezálló
loose-fitting laza/bő szabású
tight-fitting testhezálló
testhez álló
outfitting department konfekcióosztály
fitting sg on/ up elsewhere átszerelés

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!