[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

97 different matching expressions found:

rig berendezés
felszerelés
fúrótorony
fúróállvány
kötélzet
külső megjelenés
szerelés
árbocozat
öltözet
prig beképzelt ember
smokk
szenteskedő ember
öntelt ember
right alkalmas
azonnal
becsületes
egyenes
egyenesen
egészen
helyes
helyesen
helyénvaló
igazi
igazság
igazságos
igazságosság
igazán
illetékesség
illő
jobb
jobb oldal
jobbra
jog
jogos
jogosan
jogosság
juss
jól
kívánatos
megfelelő
megfelelően
mindjárt
méltányosság
nagyon
pont
pontosan
rendes
tulajdonjog
rigid hajthatatlan
merev
rideg
szigorú
rigor hajthatatlanság
kérlelhetetlenség
merevség
szigor
szigorúság
zordság
sprig fejetlen szög
gallyacska
hajtás
sarj
sarjadék
ág
ágacska
aright helyesen
jól
bright derült (ég)
fényes
gyors felfogású
okos
ragyogó
tiszta (idő)
világos
élénk (szín)
fright ijedelem
ijedség
ijedtség
madárijesztő (nő)
riadalom
rémület
rút alak
frigid fagyos
frigid
hideg
jeges
kimért
rideg
origin eredet
származás
rigger repülőgép-szerelő
vitorlamű-mester
állványozó
rigour hajthatatlanság
kérlelhetetlenség
merevség

Searching the extension dictionary:

3 different matching expressions found:

prig beképzelt
right jobb, jobbra; helyes; jog
rigid szilárd

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!