[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

23 different matching expressions found:

tackle berendezés
csigasor
felszerelés
feltartóztatás
hajókötélzet
készlet
megbirkózás
megállítás
védő
védőjátékos
to tackle megbirkózik
megerősít
megküzd
megold
megragad
nekifog
rögzít
szerel (sportban)
vitába száll
vállal
left tackle balszerelő
right tackle jobbszerelő
to tackle with sg megbirkózik vmivel

Searching the extension dictionary:

2 different matching expressions found:

tackle megbirkózik
fishing-tackle horgászfelszerelés

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!