[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

31 different matching expressions found:

spear dárda
lándzsa
csemete
dárdás
fiatal sudár fa
fűszál
hajtás
hajítódárda
husáng
lándzsás
spanyollovas hegye
szigony
szivattyúkar
szál
to spear dárdával megöl
dárdával átdöf
felnyársal
lándzsával megöl
lándzsával átdöf
megszigonyoz
sudárba szökken
szárba szökken
spearmint fodormenta
spear side férfiág
to spear up felmered
feltornyosodik
mered
to spear a job kifog egy állást
to get the spear elveszti állását
kiteszik állásából
as shakespeare has it amint shakespeare mondja

Searching the extension dictionary:

7 different matching expressions found:

spearhead vezet (vmilyen csoportot, ellenzéket)
spearwort boglárka
spear-head lándzsahegy
élharcos
spear-shaft lándzsanyél
spearmint (növ) fodormenta (növ)
spear (asparagus) (növ) síp (spárga) (növ)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!