[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

55 different matching expressions found:

reject elutasított személy
elutasított dolog
selejt
szervezetből kivetett szerv
szervezetből kilökődött szerv
visszautasított személy
visszautasított dolog
átültetett szerv
ejector kidobó
kivető
lövettyű
tölténykivető szerkezet
dejected bús
kedvetlen
lehangolt
levert
ejection birtokfosztás
elmozdítás (hivatalból)
kilakoltatás
kilövellés
kivetés
to eject elűz
kidob
kilakoltat
kilövell
kivet
szór
dejection csüggedtség
levertség
rejection elutasítás
elvetés
kilökődés
visszautasítás
to deject elkedvetlenít
lehangol
to reject elhajít
elutasít
elvet
felöklendez
kihány
kiselejtez
kivet (átültetett szervet)
nem fogad el
visszautasít
dejectedly búsan
kedvetlenül
lehangoltan
leverten
reject shop alkalmi áruk háza
dejectedness kedvetlenség
lehangoltság
levertség
ejector seat katapultülés
ejection seat katapultülés
export rejects exportból visszamaradt áru

Searching the extension dictionary:

12 different matching expressions found:

eject kidob
deject lehangol
reject visszautasít
kikosaraz
rejected visszautasított
dejection kedvetlenség
rejection elutasitás, visszautasitás
rejections selejt
reject (EU) elutasít (EU)
reject shop alkalmi áruk boltja
export rejects exportból visszamaradt
(to) reject (PHARE) elutasít (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!