[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

38 different matching expressions found:

termel to generate
to produce
to put out
to rear
to run up
termelő grower
manufacturer
raiser
termelés growth
output
production
turnout
kitermel to exploit
betermel to tuck sg away
termelő calorofic
kitermelés exploitation
yield
termelékeny efficient
fruitful
túltermelés over-production
overproduction
nyáltermelő salivary
össztermelés gross output
újratermelés reproduction
kitermelőipar extractive industry
tömegtermelés mass production
termelni kezd to come on stream
termelékenység efficiency
productiveness
productivity
erdőt kitermel to lumber
termelési eszközök capital goods
termelőszövetkezet collective farm
farmers' co-operative
termelési eredmény output
tengeri olajkitermelés offshore drilling
aranykitermelési jogosítvány reef claim
befejezetlen termelés, befejeztlen termék work in progress

Searching the extension dictionary:

21 different matching expressions found:

termel produces
termelt produced
nem termelő non-productive
fakitermelés logging
gyárt, termel manufacture
gyártó, termelő manufacturer
termelőeszközök means of production
termelési javak producer goods
producers' goods
kitermelés (növ) emptying (növ)
Watermelon (növ)
termelési költség cost of production
termelői ár (növ) farm price (növ)
gyártás, termelés production
termelési szerződés (növ) crop contract (növ)
teremt, létrehoz, gyárt, termel produce
Termelékenység-központú Karbantartás Total Productive Maintenance
TPM
piacra termelő zöldségeskert, konyhakert, bolgárkertészet (növ) truck farm / garden (növ)
ellenanyagot termelő limfocita és tumorsejt fúziójával létrehozott sejt hybridoma
1. piacra termelt főzelékféle, zöldség (Am.), 2. furgon, teherautó, targonca (növ) truck (növ)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!