[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

27 different matching expressions found:

számolás count
figures
reckoning
elszámolás liquidation
payoff
score
setting
settlement
leszámolás payoff
reckoning
showdown
átszámolás telling
telling over
felszámolás liquidation
windup
megszámolás telling
telling over
rossz számolás miscount
számolási hiba miscount
leszámolás napja day of reckoning
önálló elszámolás cost accounting
economic accounting
elszámolási kulcs setting rate
elszámolási árfolyam setting rate
önálló gazdasági elszámolás cost accounting
economic accounting
ellenség maradványainak felszámolása mop-up

Searching the extension dictionary:

13 different matching expressions found:

számolás calculation
counting
numeration
elszámolás pay-off
fejszámolás mental arithmetic
felszámolás mop-up
bérelszámolás wage accounting
számolást eltéveszt lose count of
elszámolási pénznem money of account
eltéveszti a számolást lose count
éves elszámolás (PHARE) annual accounts (PHARE)
tételes (pl. elszámolás) (PHARE) itemised (PHARE)
European Currency Unit - európai valutaegység (az EU által bevezetett elszámolási egység, amelyet a tervek szerint rövidesen felvált az Euro). (EU) ECU (EU) (röv)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!