[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

24 different matching expressions found:

breach hasadás
hullámtörés
meghasonlás
megszegés
megsértés
rés
szakítás
törés
viszály
to breach megszeg
rést üt
áttör
breach of duty kötelességszegés
breach of peace csendháborítás
rendbontás
garázdaság
breach of trust hitszegés
breach of decorum illemszabályok megsértése
illetlenség
neveletlenség
breach of promise szószegés
házassági ígéret megszegése
breach of contract szerződésszegés
breach of domicile magánlaksértés

Searching the extension dictionary:

One matching expression found:

breach of the peace csendháborítás/garázdaság

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!