[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

83 different matching expressions found:

dísz adornment
honor
honour
ornament
parade
state
trimming
dísz- gala
honorary
díszes arabesque
fancy
gilded
ornate
stately
tricksy
diszkó discotheque
disznó hog
pig
swine
dísz preen
díszít to adorn
to beautify
to bedeck
to deck
to decorate
to embellish
to emblazon
to embroider
to garnish
to gild
to gild, gilt
to grace
to ornament
to stud
to trim
to vandyke
díszágy bed of state
fejdísz crest
headdress
tiara
díszítő honorific
ornamental
díszléc molding
moulding
dísztér park
disznó- porcine
díszlet set
díszítés adornment
decoration
embellishment
ornament
ornamentation
piping
díszebéd banquet
state dinner
díszcsat barrett
hairgrip
diszkrét discreet
for sy's private ear
quiet
secret
unobtrusive
díszruha formal clothes
full dress
robe
melldísz pectoral
disznóól piggery
pigpen
pigsty
sty
indadísz scroll
díszgomb stud
záródísz terminal
terminal ornament
vignette
díszeleg to parade
kidíszít to trap
disznóság atrocity
dísztelen austere
bald
disznóbab broad bean
díszpárna cushion
disztális distal

Searching the extension dictionary:

17 different matching expressions found:

díszít adorn
embellish
parget
to parget
diszit decorate
diszkó disco
disznó piggish
disztök pumpkin
díszlet scene
fejdísz topknot
dísztető baldachin
diszkosz discus
díszruha dress clothes
trappings
díszrács garnish
díszítés garnishee
quatrefoil

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!