[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

83 different matching expressions found:

vágás chop
cut
cutting
ripping
scarring
score
section
slash
slit
levágás clip
concision
cutting
nip
paring
slam
slaughter
átvágás cut-off
cutoff
intersection
bevágás cutting
incision
indent
indenture
nick
notch
kivágás cutting
sector
elvágás section
severance
hajvágás crop
hair-do
felvágás cutting
show-off
swagger
megvágás cutting
vágású handsome
elővágás ripping
útátvágás cutoff
elébevágás anticipation
egybevágás coincidence
összevágás concision
füllevágás ear-cropping
mély vágás gash
oldalvágás hit
orrlevágás nose slitting
kerékvágás rut
körülvágás trimming
visszavágás come-back
comeback
recrimination
repartee
retort
orron vágás snitch
újságkivágás cutting
cutting from a newspaper
vágásterület cutting area
oldalbavágás dub
mély kivágás low neck
autogénvágás torch cutting
vágásérettség cutting age
földhöz vágás flooring
díszítő kivágás scallop
sávos erdővágás strip felling
újságcikk-kivágás clipping
végtagok levágása dismemberment
régi vágású ember man of the good old stock
one of the old guard
one of the old school
ügyes visszavágás neat retort
széles vágású betű broad face
gúnyos visszavágás quip
quirk
folyókanyar-átvágás cutoff
vágás és összeállítás cutting and editing
mindennapi kerékvágás daily round
szellemes visszavágás neat retort
megszokott kerékvágás rut
kivet a kerékvágásból to throw out
belezökken a kerékvágásba to settle into a rut
to sink into a rut
bevágás vasút átvezetésére railway cutting
nem késik a visszavágással to be quick to answer back
bőr felvágása nélküli kezelés manipulative surgery

Searching the extension dictionary:

17 different matching expressions found:

vágás trimming
kivágás excision
hajvágás haircut
kardvágás sword-cut
karkivágás arm-hole
aranyvágású gilt-edged
visszavágás ripost
riposte
újságkivágás press-clipping
press-cutting
mély kivágású low-necked
(nyak)kivágás neckline
borotvahajvágás razor-cut
visszavágás/ütés counter-stroke
más vágású ember man of different stamp
aranyvágású könyv a book with gilt edges
kizökken a kerékvágásból get out of the groove

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!