[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

21 different matching expressions found:

turd ganaj
piszkos alak
senkiházi
szar
szarházi
szarjankó
szemét alak
ürülék
sturdy erős
határozott
izmos
robusztus
szilárd
tartós
életerős
sturdily erősen
határozottan
szilárdan
sturdiness erő
határozottság
szilárdság

Searching the extension dictionary:

18 different matching expressions found:

sturdy erös, szilárd, tartós
Saturday szombat
by saturday szombatra
of saturday szombati
on saturday szombaton
Holy Saturday nagyszombat
last saturday múlt szombaton
next saturday jövő szombat
saturday week szombathoz egy hétre
till saturday szombatig
every saturday minden szombaton
saturday month szombathoz egy hónapra
on saturday next jövő szombaton
saturday evening szombat(on) este
saturday morning szombat(on) reggel
a week come saturday szombaton lesz egy hete
goodbye till saturday viszontlátásra szombaton
goodbye till next saturday viszontlátásra jövő szombaton

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!