[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

24 different matching expressions found:

marked jellegzetes
megkülönböztetett
észrevehető
markedly feltűnően
határozottan
szemmel láthatóan
unmarked figyelmen kívül hagyott
jel nélküli
jelzés nélküli
jelöletlen
tudomásul nem vett
észre nem vett
pockmarked himlőhelyes
unremarked észrevétlen
észre nem vett
pock-marked himlőhelyes
to pass unmarked hagyja elmenni a füle mellett
nem vesz tudomásul
nem vesz észre
nem veszik észre
nem kelt figyelmet
észrevétlen marad
ügyet sem vet rá
style marked by felicities kifejező stílus

Searching the extension dictionary:

3 different matching expressions found:

marked jelzett
remarked megjegyezte
pass unmarked nem vesz észre

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!