[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

45 különböző kifejezést találtam:

alig barely
by the skin of one's
hardly
just
narrowly
scantily
scantly
scarcely
slightly
sparingly
taliga barrow
cart
truck
taligányi barrowful
ágyútaliga limber
alig hihető inconceivable
alig használt hardly used
unused
taligához köt to limber
to limber up
alig vár vmit to look forward to
alig valamikor hardly ever
alighanem rossz hardly other than bad
alig észlelhető imperceptible
alig észrevehető blurred
inconspicuous
alig érzékelhető imperceptible
az utolsó szálig to a man
to the last man
alig várja, hogy to be all agog to
alig áll a lábán to be done
to feel wobbly
alig észlelhetően imperceptibly
nagykerekű taliga spider
alig fér a bőrébe to jump out of one's skin
alig észrevehetően imperceptibly
alig érzékelhetően imperceptibly
alig múlható felül it is hard to beat
alighanem eső lesz it looks like rain
alig vonszolja magát he can hardly crawl
to slog along
faltól-falig szőnyeg wall-to-wall carpet
aligha fogod elhinni you'll hardly believe it
alig van tudatában vminek to be hardly aware of sg
alig tudja visszafojtani türelmetlenségét to champ the bit with impatience

Keresés a kibővített szótárban :

22 különböző kifejezést találtam:

alig hardly (see hard)
aligátor alligator
alighogy hardly
no sooner than
scarcely
alighanem as likely as not
pálmaliget palm-grove
aligazgató sub-manager
vice-principal
alig várom. hardly / i can - wait.
Alig várom! I can't wait!
mindhalálig till death do us part
faltól falig wall to wall
wall-to-wall
alig(ha) tudja he little knows
alig várja, hogy be all agog to
"alig várom, hogy" my fingers itch
alig iszik mást mint vizet he drinks little else than water
alig tudtam magam megértetni i could hardly make myself heard
alig várja, hogy tehessen vmit eager / be - to do sth
ki vagyok merülve/alig állok a lábamon i am done
Basszon meg egy taliga apró majom! (katonai szleng) Get fucked by a barrowful of tiny monkeys! (mil. slang)

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!