[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

66 különböző kifejezést találtam:

return bevétel
ellenszolgáltatás
haszon
jövedelem
kiegyenlítés
kárpótlás
megismétlődés
megválasztás (képviselőé)
nyereség
visszaadás
visszaérkezés
visszahelyezés
visszaküldés
visszaszolgáltatás
visszatevés
visszatérés
visszatérítés
viszonzás
újra előfordulás
üzleti forgalom
by return postafordultával
in return viszonzásul
to return bejelent
beszámol
felel
hoz
ismét jelentkezik
ismétlődik
jelent
jövedelmez
megismétlődik
megválaszt (képviselőt)
visszaad
visszafizet
visszahelyez
visszajuttat
visszajön
visszaküld
visszatesz
visszatér
visszaérkezik
viszonoz
válaszol
újból jelentkezik
return match visszavágó
return address feladó neve és címe
traffic return forgalom-kimutatás
election returns választási eredmények
in return for sg vminek fejében
vminek ellenében
viszonzásul
ellenszolgáltatásképpen
non-return valve torlószelep
visszacsapó szelep
return of income jövedelem-bevallás
to return profit hasznot hoz
non-return handle nem visszaütő fogantyú
capital return tax osztalékadó
point of no return kritikus pont
many happy returns! isten éltessen sokáig!
to return a verdict döntést hoz
ítéletet hoz
to return to reason észhez tér
to return a negative tagadó választ ad
to return to the fray visszatér a küzdelembe
újra harcolni kezd

Keresés a kibővített szótárban :

34 különböző kifejezést találtam:

return visszatér(és)
visszatér
megtérülés
returns visszatérők
returned visszatért
returning visszatérő
returnable visszaküldhető
return fare menettérti jegy
goods return visszáru
return match visszavágó mérkőzés
return a book könyvet visszaad, visszavisz (könyvtárba)
return profit hasznot hajt/hoz
return ticket menettéri jegy
returned time hivatalos időeredmény <a sportban>
rate of return megtérülési ráta
return a visit látogatást viszonoz
return address feladó címe
return journey hazautazás
return the lie meghazudtol
carriage return kocsi vissza
carriage-return kocsi-vissza
return (ticket) retúr, menettérti jegy
return a verdict döntést hoz
return an answer válaszol
return of income jövedelembevallás
by return of mail postafordultával
by return of post postafordultával
day return ticket egy napig érvényes menettéri jegy
income-tax return jövedelemadó-bevallás
return a kindness szívességet viszonoz
return a negative tagadó választ ad
many happy returns isten éltesse
pending his return visszajöveteléig
return empty-handed dolgavégezetlenül tér vissza

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!